Hvor mange unike måter kan du stokke en kortstokk på?

Hvor mange unike mater kan du stokke en kortstokk pa

Får du dårlige kort når du spiller kortspill og en av vennene dine har blandet kortstokken?

Er det du som er uheldig, eller er det de som er dårlige til å stokke?

Det er et spørsmål som de fleste nok tenker på når de blir bitre over å få “de samme dårlige kortene” runde etter runde.

Men hvor sannsynlig er det egentlig at du får de samme dårlige kortene gang på gang?

For å svare på det, må vi se på hvor mange unike måter det finnes å blande en kortstokk på!

For å beregne hvor mange unike måter man kan blande en kortstokk på, må vi regne ut fakultetet av antall kort i kortstokken. En standard kortstokk har 52 kort, og antall unike måter å blande dem på er 52! (52 fakultet).

52! (52 fakultet) betyr produktet av alle positive heltall fra 1 til 52:

 • 52!=52×51×50×⋯×3×2×1

Vi kan beregne dette trinn for trinn:
For å beregne hvor mange unike måter man kan blande en kortstokk på, må vi regne ut fakultetet av antall kort i kortstokken. En standard kortstokk har 52 kort, og antall unike måter å blande dem på er 52! (52 fakultet).

52! (52 fakultet) betyr produktet av alle positive heltall fra 1 til 52:

 • 52!=52×51×50×⋯×3×2×1

Vi kan beregne dette trinn for trinn:

 • 52!=52×51×50×49×⋯×3×2×1

Resultatet av denne beregningen er:

 • 52!=80658175170943878571660636856403766975289505440883277824000000000000

Så, antall unike måter man kan blande en kortstokk på er:

 • 80658175170943878571660636856403766975289505440883277824000000000000

Dette er et ekstremt stort tall, som viser hvor mange forskjellige måter en kortstokk kan bli blandet på.

52 fakultetet i perspektiv til andre store tall

For å sette antallet unike måter å blande en kortstokk på (52!) i perspektiv, kan vi sammenligne det med noen andre store mengder og tidsperspektiver.

 1. Antall atomer i universet: Estimater tyder på at det er omtrent 10^80 atomer i det observerbare universet. Antallet måter å blande en kortstokk på er mindre enn dette, men fortsatt ekstremt stort.
 2. Sekunder siden universets skapelse: Universet er omtrent 13,8 milliarder år gammelt. Omregnet til sekunder, er det omtrent 4,35 x 10^17 sekunder siden universets skapelse. Dette er mye mindre enn 52!.
 3. Jordens alder i sekunder: Jordens alder er omtrent 4,54 milliarder år. Dette tilsvarer omtrent 1,43 x 10^17 sekunder, som også er mye mindre enn 52!.
 4. Antall sandkorn på jorden: Det anslås at det er omtrent 7,5 x 10^18 sandkorn på jorden. Dette er også mye mindre enn antallet måter å blande en kortstokk på.
 5. Antall mulige sjakkspill: Det anslås at det finnes mellom 10^43 og 10^50 mulige lovlige sjakkspill. Dette er også mindre enn 52!.

Disse sammenligningene viser hvor astronomisk stort tallet 52! er. Antallet unike måter å blande en kortstokk på er så stort at det overstiger mange av de største mengdene vi kan forestille oss i det kjente universet.

Recent Posts

  Recent Comments

  Ingen kommentarer å vise.